SYSTEM REKRUTACJI ON-LINE
ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
W KATOWICACH

nie zalogowany

zaloguj

 

Jesteś rodzicem/opiekunem prawnym chcącym zgłosić kandydata do szkoły:

1. jeśli posiadasz konto zaloguj się

2. jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się

 

 

 

 

Informacja

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2020/2021 jest już dostępna

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w odniesieniu do szkół artystycznych (§ 11ba, pkt 11a dodany w § 13) wprowadza się następujące zmiany w regulaminie rekrutacji do klasy 1 PLSP im. J. Pankiewicza w Katowicach na rok szkolny 2020/2021:

ZOBACZ: REKRUTACJA HARMONOGRAM